ข้อมูลสภาพอากาศ: วันที่: 25 กรกฎาคม 2566 เวลา: 23:35 น.
  • PAR 0 u mol/m2/s
  • อุณหภูมิ 25.0 C
  • ปริมาณน้ำฝนสะสม 0.6 มม.
  • ความชื้นสัมพัทธ์ 94.0 %
  • ความเร็วลม 2.3 km/hr
  • ทิศทางลม 315.0 องศา
  • รายละเอียดเพิ่มเติม