ข้อมูลสภาพอากาศ: วันที่: 25 มีนาคม 2566 เวลา: 18:35 น.
  • PAR 0 u mol/m2/s
  • อุณหภูมิ 27.2 C
  • ปริมาณน้ำฝนสะสม 0.0 มม.
  • ความชื้นสัมพัทธ์ 65.7 %
  • ความเร็วลม 3.2 km/hr
  • ทิศทางลม 330.0 องศา
  • รายละเอียดเพิ่มเติม