ข้อมูลสภาพอากาศ: วันที่: 11 สิงหาคม 2565 เวลา: 22:05 น.
  • PAR 0 u mol/m2/s
  • อุณหภูมิ 24.3 C
  • ปริมาณน้ำฝนสะสม 1.4 มม.
  • ความชื้นสัมพัทธ์ 95.4 %
  • ความเร็วลม 0.0 km/hr
  • ทิศทางลม 352.0 องศา
  • รายละเอียดเพิ่มเติม